image134

Laboratorios San Gabriel Cannabis Marihuana CBD / THC / ESPECTRO COMPLETOALZHEIMER, CÁNCER, PARKINSON, MIGRAÑA, ARTRITIS, FIBROMIALGIA, ESQUIZOFRENIA, LUPUS, ANSIEDAD, EPILEPSIA, DIABETES, ANOREXIA